co oznacza tolerancja?

Co oznacza "tolerancja"? Czy każda osoba, która jest usatysfakcjonowana, będzie w stanie odpowiedzieć na takie pytanie? Zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę, że współczesnemu światu brakuje bardzo tolerancyjnych ludzi.

Formowanie tolerancji

Tolerancja jest tolerancją w stosunku do innej opinii, stylu życia, zachowania, zwyczajów. Synonimy tego pojęcia obejmują leniency.

Należy zauważyć, że w każdej osobie onarodzi się w okresie przedszkolnym, w czasie, gdy kładzione są wartości moralne, idee dobra i zła. Oczywiście w dorosłym życiu możesz kultywować tę jakość. Jednak w przypadku takich zmian konieczne będzie podjęcie znacznych wysiłków.

Rodzaje tolerancji

  1. Naturalny. Przyjrzyj się bliżej dzieciom. Charakteryzują się zaufaniem i otwartością na otaczający ich świat. Akceptują własnych rodziców takimi, jakimi są. Wynika to z faktu, że nie zostały one jeszcze opracowanego modelu indywidualnego zachowania, nie przeszły proces tworzenia osobistych.
  2. Tolerancja religijna. Polega na okazaniu szacunku ludziom, którzy nie są twoją religią. Warto zauważyć, że problem tego rodzaju tolerancji pojawił się w starożytności.
  3. Morał. Jak często powstrzymujesz własne emocje,stosować ochronę psychiczną w stosunku do nieprzyjemnego dla ciebie rozmówcy? Odnosi się to do tego rodzaju tolerancji. Czasami człowiek okazuje cierpliwość, ale w jego wnętrzu wybucha emocjonalny płomień, ponieważ jego wychowanie nie pozwala mu tego, czego pragnie dusza.
  4. Tolerancja płci. Zakłada bezstronne podejście do przedstawicieli płci przeciwnej. W dzisiejszym świecie problem nietolerancji płci dotyczący

    kształtowanie tolerancji

    wybór przez jednostkę jego roli w społeczeństwie i tak dalej. Często wynika to z niewiedzy, a nie ignorancji, w wyniku której ukształtowała się płeć. Na przykład w tej chwili istnieje znaczna liczba osób, które nienawidzą homoseksualistów.
  5. Tolerancja międzyetniczna. Jest przejawem tolerancji dlado innych kultur, narodów. Ogólnie problemy komunikacji między ludźmi różnych narodowości przejawiają się w społeczeństwie dorastającym. W rezultacie, wraz z mniejszością narodową, częste upokorzenia powodują zaburzenia psycho-emocjonalne.