Dziś psychologia

Przed podaniem definicji psychologii płci,trzeba zrozumieć, że płeć - seks społeczny nie zawsze pokrywa się z płcią biologiczną, a we współczesnym świecie istnieje co najmniej osiem jej głównych typów.

Kim jestem?

Chodzi o to, że nie wszyscy są gotowi zaakceptowaćnaturalne oznaczenie własnego "ja", które zostało im dane przy narodzinach, a ich samoidentyfikacja różni się od ogólnie przyjętej. Ale tak czy inaczej, kimkolwiek się człowiek czuje, jest członkiem społeczeństwa, z którym musi współdziałać. I to jest jego relacja ze społeczeństwem, rola i funkcje, które on wykonuje w nim zgodnie z psychologicznym samostanowieniem swojej płci i zajmuje się psychologią relacji między płciami.

Pod interakcją między płciami wielu jest w błędzieoznaczają one jedynie relacje w różnych sferach między mężczyzną a kobietą. W rzeczywistości zakres takiej relacji jest znacznie szersza i obejmuje nie tylko aktywność osób z członkami przeciwnej płci biologicznej, ale także różnego rodzaju interakcji w obrębie ich płci i współpracy społecznej z członkami innej płci.

Patriarchat czy ...?

Każdy z nas ma rolę publicznąsposób życia i wynikają nie tylko z biologicznego przynależności do tej czy innej płci, ale także z ustalonych historycznych i kulturowych tradycji grupy społecznej, do której należymy.

Do niedawna rozważano 80% społeczeństwapatriarchalne, czyli wyraźnie zaznaczono w nim funkcje kobiet i mężczyzn. Dzisiaj obraz się zmienia, a zwłaszcza w krajach zachodnich granice psychologii płciowej przywództwa są prawie niewidoczne. Osoba może swobodnie określać, co z ogólnie przyjętego dla jego biologicznego seksu bierze za siebie, a co nie. Dotyczy to wszystkich obszarów jego działalności, od relacji zawodowych do rodzinnych. Istnieje wiele przykładów, w których kobieta przyjmuje rolę "żywiciela rodziny" w rodzinie, a cały mężczyzna poświęca się wychowywaniu dzieci i utrzymywaniu porządku.

Z całą pozorną różnorodnością seksu społecznegowe współczesnym świecie psychologia różnic płciowych nie jest tak wyraźna. W każdym razie jest on zdominowany przez dwa tradycyjne wektory: męski i żeński, po prostu łączą się one ze sobą w różnych odmianach. Stopień przynależności do określonej płci biologicznej jest określany przez wszystkich, a wybór ten obejmuje nawet takie subiektywne czynniki, jak wygląd i sposób zachowania.

Większość ludzi na planecie całkowiciekojarzą się z płcią, którą otrzymali od urodzenia i zachowują się zgodnie z rolami przypisanymi im w społeczeństwie. Ci, którzy czują się zamknięci w "obcym ciele", mogą je zmienić, a stopień radykalności takich zmian może być różny: ktoś jest ograniczony do fryzury i elementów ubioru, a ktoś jest gotów leżeć pod nożem chirurga. Ale w końcu jednostka nadal będzie dominować tylko oznaki jednej ze płci. W końcu natura nie stworzyła trzeciej. Nawet w hermafrodytach obserwuje się tylko zjednoczenie tych dwóch składników. Różnice płci, w rzeczywistości, nie tak bardzo, a eksperci są znacznie bardziej zaangażowani w badanie wspólnych cech przedstawicieli różnych grup płci społecznej.

Zamknij się, kobieto!

Pomimo demokratycznego charakteru współczesnego świata,ratuyuschego praw człowieka, de facto jednak, nie jest rzadkością w przypadku dyskryminacji ze względu na płeć, a to jest szczególnie widoczne w sferze zawodowej. Psychologia płci mężczyzn jest to, że trudno uznać kobietę jak równy z równym z racji swoich fizjologicznych różnic i naturalnym miejscem dla łożysk i posiadanie dzieci, punkt, który człowieka widzenia powoduje wiele niedogodności w postaci macierzyństwa lub złego stanu zdrowia w czasie ciąży. I stąd workflow powinien dokonać odpowiednich korekt, które nie bardzo mile widziane pracodawców. Ponadto często

psychologia różnic płciowych

Wpływgrupy społeczne, tradycje historyczne, kulturowe i religijne w relacjach między mężczyznami i kobietami, a zatem psychologii biegu płci komunikacji obracać bardzo powoli, choć, oczywiście, sytuacja nie może być porównywany z jednym się nawet kilkaset lat temu.</ P>

Tradycje i styl życia, ukształtowane przez stulecianiemożliwe jest zmienienie z dnia na dzień, ponieważ niemożliwe jest, aby wszyscy ludzie spłonęli z miłością do swoich sąsiadów, bez względu na ich tożsamość płciową, ale próba znalezienia kompromisu w związkach jest niewątpliwie konieczna i zależy od tego, czy zostanie znaleziona, ogólnie.