tożsamość płciowa

Pewien psycholog powiedział kiedyś: "Fakt, że między nogami - to seks, a między uszami - płeć". W wieku dwóch lat, dzieci zaczynają uświadamiać sobie swoją tożsamość płciową, a podczas okresu dojrzewania szczyt powstawania tożsamości płciowej upada, dzięki czemu może powstać osoba ze zdrową lub nieświadomą samoświadomością.

Jaka jest tożsamość płciowa danej osoby?

Nie bądź po prostu mężczyzną czy kobietą, chłopcemczy dziewczynka, ale również podjąć odpowiednie działania, aby ubranie, aby mieć pewne wartości, zwyczaje, obyczaje - wszystko to definiuje tożsamości płciowej. A ona z kolei powstaje w oparciu o edukacji w procesie socjalizacji, komunikacji ze światem zewnętrznym. To nie jest to, że tożsamość płciowa można zobaczyć, dotknąć i tym podobne - to jak świadomość, myśl, jednym słowem, jest w każdym z nas.

Nie będzie zbyteczne wspominanie o tym, co jest poprawnena kształt tożsamości płciowej wpływają krewni dziecka, a przede wszystkim rodzice. Dziewczyny uczą się być kobiece na przykładzie własnej matki. Ponadto to rodzice, choć nieświadomie, uczą swoje dzieci relacji między mężczyzną a kobietą na przykładzie własnego stosunku do współmałżonka, małżonka.

Rodzaje tożsamości płciowej

W każdym z nas w pewnym stopniu manifestują się cechy męskie i żeńskie. Na podstawie tej wiedzy rozróżnia się następujące rodzaje tożsamości płciowej:

  • niezróżnicowane - męskie i kobiece cechy są słabo wyrażone;
  • cechy męskie - męskie (przeważa agresja, asertywność, niezależność);
  • kobieca - dominuje kobiecość, pragnienie okazywania uczuć światu, pragnienie bycia stróżem domu;
  • androgyniczny - istnieje równowaga cech męskich i żeńskich.

Zaburzenie tożsamości płciowej

Naruszenie tożsamości płciowej jest niczym więcej niż

zaburzenie tożsamości płciowej

dysforia płci. Przy takim zaburzeniu biologicznie mężczyzna lub kobieta może czuć się płcią jako przedstawiciel płci przeciwnej. Ważne jest, aby pamiętać, że takie osoby są zdrowe psychicznie.</ P>

Dysfunkcja płci może być konsekwencją zmian wewnątrzmacicznych, wpływu leczenia hormonalnego na pomyślny przebieg ciąży.

Do chwili obecnej jedyną możliwością skutecznego leczenia zaburzeń tożsamości płciowej jest operacja zmiany płci lub stosowania leków przeciwdepresyjnych.