różnice płci

Często słyszy się, że przedstawiciele silnycha seks uczciwy jest zupełnie inny, dosłownie pochodzi z różnych planet. O różnicach seksualnych wszystko jasne, ale z różnicą płci między mężczyznami a kobietami, nie wszystko jest tak oczywiste. Jeszcze bardziej komplikuje niezrozumienie pojęcia "płeć", co nie jest synonimem seksu biologicznego i nie ma bezpośredniego związku z hetero- i homoseksualną orientacją osoby. Ta koncepcja jest szersza, używana do określania zachowań roli seksualnej w społeczeństwie, a płeć nie zawsze pokrywają się z rolą, jaką wykonuje dana osoba.


Różnice między mężczyznami a kobietami: rzeczywistość i mity

  1. Wielu uważa, że ​​role płci są zalecanedla nas z natury nie można przeciwstawić się temu, a więc nie można ich zmienić. W rzeczywistości większość cech uzyskuje się w życiu, obejmuje to wychowanie, różne wymagania, zawody poświęcone czasowi. Oznacza to, że w odpowiednich warunkach mężczyzna i kobieta mogą zmienić miejsca.
  2. Następny mit dotyczy różnic wemocjonalności, uważa się, że w przypadku tego wskaźnika mężczyźni są znacznie niższy od kobiet. Ale wyniki badań nie potwierdzają tego, że dobry seks może pochwalić się tylko najlepszą zdolnością do wyrażania emocji, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę wielowiekowe tradycje wychowywania chłopców, przepisując im najwyższy stopień powściągliwości. Jednak zdolność do empatizacji i identyfikowania emocji innych ludzi jest w przybliżeniu równa.
  3. Rodzina jest konieczna dla kobiet, dla silniejszego seksunie więcej niż ciężar. Ta opinia jest popularna wśród młodych, samowystarczalnych mężczyzn, a dziewczęta są wykształcone w ten sposób, programując, aby wziąć na siebie odpowiedzialność za dobre samopoczucie rodzinne. W rzeczywistości, po uzyskaniu wiarygodnego tylnego, wielu ludzi znajduje niezbędny impuls do dalszego rozwoju, ktoś pomaga w sprawach dotyczących codziennych problemów, ktoś widzi w rodzinie znaczenie kolejnych zwycięstw. U kobiet nie wszystko jest tak różowo, w większości przypadków szczęście rodzinne pozbawia szans rozwoju kariery, przyczyny i uprzedzeń w społeczeństwie oraz banalnego przeciążenia obowiązków domowych. Ponadto, zgodnie z wynikami badań, osoby zamężne żyją dłużej niż kawalerzy. Ale piękna połowa ludzkości skraca życie, zdobywając rodzinę.
  4. Intelektualne różnice między mężczyznami a kobietamikobiety w większości przypadków są również wymyślone, w każdym razie ani rezultaty badań, ani skanowanie mózgu nie potwierdziły ustalonego stereotypu. Zdolność do zarządzania finansami także nie zależy od płci, a kobiety częściej inwestują więcej i starają się ryzykować. Ale powody małych inwestycji w projekty o wysokim ryzyku

    różnice płci między mężczyznami a kobietami

    związane z mniejszą ilością bezpłatnych funduszy od kobiet.
  5. Istnieje ugruntowana opinia na temat tożsamościcechy psychologiczne każdej grupy płciowej. Ale w rzeczywistości nie tak, kobiety i mężczyźni żyjący w tej samej kulturze i podobnych warunkach społecznych wykazują różnice zachowań w około 10% przypadków. Ale w grupach różnorodności płci jest znacznie więcej. Więc nie ma uniwersalnych cech kobiecych i męskich.

Okazuje się, że w ustalonych opiniach na temat różnic między płciami mężczyzn i kobiet jest więcej mitów, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.