problemy psychologiczne

Problemy psychologiczne są rozumiane wcześniejcała wewnętrzna, duchowa dysharmonia, dotycząca wizji świata, systemu wartości, relacji międzyludzkich, potrzeb itd. Każdy wewnętrzny konflikt stopniowo się rozszerza, wpływając na wiele aspektów życia człowieka - rodzinę, pracę, społeczeństwo.

Rodzaje istniejących problemów psychologicznych:

  1. Indywidualne problemy. Tutaj mówimy tylko o biologii i trudnościach związanych ze sferą seksualną, różnych lękach, lękach, lękach, niezadowoleniu z siebie, zachowaniu i wyglądzie.
  2. Problemy z przedmiotem. Dotyczy to możliwości podmiotu związanych zjego aktywność, wiedza, umiejętności i umiejętności, poziom inteligencji itd. Często osoba maskuje swoje problemy pod innymi rodzajami trudności i zmian, jak mówią: "od chorej głowy do zdrowej". Na przykład, mając niewielkie zdolności umysłowe, uważa, że ​​inni go nie doceniają, są stronniczy itp.
  3. Problemy osobiste - te, które są związane ze stanowiskiem danej osobyspołeczeństwo. Społeczne problemy psychologiczne jednostki to kompleks niższości, nieodpowiedni status, trudności z wizerunkiem, komunikacja z otaczającymi ludźmi - koledzy, sąsiedzi, członkowie rodziny itp.
  4. Problemy z indywidualnością. Tutaj mówimy o trudnościach w implementacji naszegocele, kiedy osoba odczuwa pustkę bytu, traci znaczenie w tym, co kiedyś miało dla niego znaczenie, traci poczucie własnej wartości i martwi się, że nie jest w stanie przezwyciężyć przeszkód, które go utrudniły. Utrata bliskiej osoby, firmy lub nieruchomości może prowadzić do podobnych problemów.

Problemy społeczno-psychologiczne rodzin

W zrozumieniu etapów rozwoju osobistego i zrozumienia interakcji społecznych ogromne znaczenie ma badanie problemów rodziny,

rodzaje problemów psychologicznych

które istnieją tak samo jak instytucja samej rodziny. Oto najbardziej typowe problemy rodzinne:</ P>
  • przemoc;
  • zróżnicowane role społeczne;
  • dysharmonia intymnych związków;
  • motywacja dla małych dzieci i "androgynizacja" rodzin.

Osobno można rozróżnić problemy psychologicznechoroby. Istnieje opinia, że ​​dolegliwości powstają w wyniku stresu i psychotraumy, a także wewnętrznego konfliktu. Dlatego w leczeniu dużą wagę przywiązywano do współpracy psychologów z lekarzami "cielesnymi".