rodzaje adaptacji

Najważniejszą koncepcją jest przystosowanie człowiekaw najbardziej różnorodnych naukach, ponieważ zdolność przystosowania się do warunków środowiskowych jest konieczna we wszystkich sferach życia. Dostosowanie osoby w każdym środowisku jest złożonym procesem, które często naraża różne rodzaje zmian na różne systemy ciała ludzkiego. Rozważmy różne rodzaje adaptacji bardziej szczegółowo.

Mechanizmy adaptacji

Dla ułatwienia rozróżnienia procesów adaptacyjnych wyróżnia się trzy typy: adaptacja biologiczna, społeczna i etniczna.

  1. Biologiczne dostosowanie człowieka. To dostosowanie człowieka do warunków środowiskaJej środowisko, które powstało ewolucyjnie. Specyfika adaptacji tego rodzaju polega na modyfikacji organów wewnętrznych lub organizmu wyłącznie na warunki środowiska, w którym się pojawiło. Ta koncepcja stanowiła podstawę do opracowania kryteriów dla zdrowia i choroby - pod tym względem zdrowie jest warunkiem, w którym organizm jest maksymalnie przystosowany do środowiska. Jeśli zdolność adaptacji zostanie zmniejszona, a okres adaptacji jest opóźniony, jest to choroba. Jeśli ciało nie jest w stanie przystosować się do siebie, to chodzi o nieprzyjemność.
  2. Adaptacja społeczna. Uwzględnia się psychologiczne adaptacje społecznedostosowanie jednej lub więcej osób do środowiska społecznego, które stanowi pewne warunki, które przyczyniają się do realizacji celów życiowych. Obejmuje to przystosowanie się do nauki i pracy, różnych relacji z innymi ludźmi, środowiska kulturowego, warunków rozrywki i rekreacji. Osoba może przystosowywać się biernie, bez zmiany czegokolwiek w swoim życiu lub aktywnie, zmieniając warunki życia (udowodniono, że jest to udana ścieżka). W związku z tym może istnieć wiele problemów adaptacyjnych, od napiętych relacji z zespołem do niechęć do nauki lub pracy w pewnym środowisku.
  3. Adaptacja etniczna. Jest to podzestaw adaptacji społecznej, która obejmujedostosowanie poszczególnych grup etnicznych do środowiska ich obszarów przesiedleń, a także dotyczy warunków społecznych i warunków pogodowych. Jest to chyba najbardziej osobliwy rodzaj adaptacji, który powoduje różnice w kategoriach językowych, politycznych, ekonomicznych i innych. Przyznają adaptację związaną z zatrudnieniem, gdy na przykład ludzie z Kazachstanu przyjeżdżają do pracy w Rosji, a także adaptacja językowa i kulturowa, akulturacja. Normalny przebieg adaptacji jest często utrudniany przez rasistowskie lub nazijskie poglądy na temat tubylczych ludzi i dyskryminacji społecznej.
  4. Adaptacja psychologiczna. Oddzielnie należy zwrócić uwagę na psychologięadaptacji, która jest obecnie najważniejszym kryterium społecznym, które pozwala ocenić jednostkę zarówno w sferze relacji, jak iw sferze wypłacalności zawodowej.

    adaptacja psychologiczna

    Zależy od psychologicznej adaptacji zestawuZmienne czynniki, które obejmują zarówno charakterystykę charakteru, jak i środowisko społeczne. Adaptacja psychologiczna obejmuje również tak ważny aspekt, jak umiejętność przechodzenia od jednej roli społecznej do drugiej i odpowiednio i uzasadnio. W przeciwnym razie musimy porozmawiać o upośledzeniu, a nawet problemach w zdrowiu psychicznym osoby.

Gotowość do zmiany środowiska i odpowiedniaocena psychiczna jest wskaźnikiem wysokiego stopnia adaptacji, który charakteryzuje osobę gotową do trudności i zdolną do przezwyciężenia. Jednocześnie podstawą adaptacji jest właśnie pokora, akceptacja sytuacji i umiejętność wyciągania wniosków, a także możliwość zmiany nastawienia do sytuacji, której nie da się zmienić.