tożsamość płciowa

Wiele osób przyjmuje, że słowo "płeć"jest synonimem słowa "seks". Ale ta opinia jest błędna. Płeć jest całością cech psychospołecznych i socjokulturowych, które zwyczajowo przypisuje się określonej płci biologicznej. Oznacza to, że osoba będzie mężczyzną przez płeć biologiczną, może czuć się i zachowywać jak kobieta i na odwrót.

Co oznacza tożsamość płciowa?

Jak już wspomniano powyżej, ta koncepcjaZdefiniowano zarówno społeczne, jak i kulturowe cechy przynależności do płci biologicznej. Początkowo rodzi się osoba o pewnych fizjologicznych cechach płciowych, a nie płci. Niemowlę po prostu nie zna norm społecznych, ani reguł zachowania w nim. Dlatego płeć danej osoby jest określana przez niego osobiście i wychowywana przez osoby w jej otoczeniu w bardziej świadomym wieku.

Edukacja płci na wiele sposobówBędzie to zależało od poglądów na temat stosunków między płciami tych ludzi, którzy otaczają dziecko. Co do zasady, wszystkie założenia i podstawy zachowania aktywnie wpajane przez rodziców. Na przykład, chłopiec często mówią, że nie można płakać, bo to kolejny człowiek, dokładnie jak dziewczynka ubrana w kolorowe sukienki z tego powodu, że jest przedstawicielem płci żeńskiej biologicznej.

Kształtowanie tożsamości płciowej

Przez 18 lat osoba, z reguły, już majego własne wyobrażenie o tym, jaki rodzaj seksu uważa za siebie. Dzieje się tak na poziomie nieświadomości, to znaczy dziecko w młodym wieku określa grupę, do której chce należeć, a na przykład na poziomie świadomości, pod wpływem społeczeństwa. Wiele osób pamięta, jak w dzieciństwie kupowali zabawki, które pasują do ich płci, czyli chłopcy otrzymywali maszyny do pisania i żołnierzy, a także lalki dla dziewcząt i zestawy do gotowania. Takie stereotypy żyją w każdym społeczeństwie. Potrzebujemy ich do wygodniejszej komunikacji, choć pod wieloma względami ograniczają one osobowość.

Kształtowanie płci i przynależności rodzinnejjest konieczne. W przedszkolach organizuje się specjalne klasy, aby rozwinąć ten proces. Z ich pomocą dziecko uczy się, a także uczy się plasować się wśród pewnej grupy ludzi. Te podgrupy są tworzone zarówno ze względu na płeć, jak i rodzinę. W przyszłości pomoże to dziecku w szybkiej nauce zasad zachowania w społeczeństwie.

Może się jednak zdarzyć, że seks będzie różnił się od płci. W takim przypadku proces samoidentyfikacji również nastąpi, ale będzie wymagał indywidualnego podejścia.

Jak definiujesz płeć?

Istnieją różne metody testowania,pozwalające określić tożsamość płciową i płciową danej osoby. Mają one na celu identyfikację tożsamości osoby, a także określenie jej roli płciowej w społeczeństwie.

Jedna z najczęstszych metododpowiedzieć na 10 pytań, przy pomocy których ujawnione są wyżej wymienione cechy. Druga opiera się na rysunkach i ich interpretacji. Ważność różnych testów jest zupełnie inna. Dlatego stwierdzenie, że obecnie istnieje co najmniej jedna metoda, która pozwala w 100% określić tożsamość seksualną osoby, nie istnieje.

Kwestionariusz Sandry Böhm

tożsamość płciowa1

tożsamość płciowa2

tożsamość płciowa3

tożsamość płciowa4