Nowoczesne pojęcia edukacji

Kwestia wychowania pozostaje istotnaprzez wiele dziesięcioleci. Całe pokolenia rodziców, wychowawców i nauczycieli starają się znaleźć idealny model dla rozwoju umiejętności u dzieci. Jednak, jak mówią, ilu ludzi, tak wiele opinii. Poszukiwanie najlepszego modelu kształcenia doprowadziło do powstania kilku obszarów z zakresu pedagogiki. Abyś mógł zrozumieć, który z nich jest odpowiedni dla twojego dziecka, rozważmy główne współczesne koncepcje wychowania.

Nowoczesne podejścia i koncepcje edukacji

W procesie poszukiwania i określania sił napędowychWychowanie i jego elementy strukturalne utworzyły specjalny dział pedagogiczny pod tytułem "Teoria wychowania". W dziedzinie jego badań spadły wszystkie klasyczne i współczesne koncepcje, w których kształcono się z różnych stanowisk. Powstanie tej sekcji już w XIX wieku zostało złożone przez K.D. Ushinsky, który napisał podręcznik "Człowiek jako przedmiot edukacji: doświadczenie antropologii pedagogicznej". Idąc za nim przez 20-30 lat. XX wiek, ogromny wkład do teorii wychowania wprowadzonej przez A.S. Makarenko w swoich pracach: "Cel edukacji", "Metody pracy wychowawczej", "Wykłady o wychowaniu dzieci" itp.

Współczesne koncepcje i teorie wychowaniamają wielu autorów, którzy są badaczami w dziedzinie kształtowania osobowości człowieka i roli nauczyciela w procesie wychowania i rozwoju dziecka.

Nowoczesne koncepcje nauczania i wychowania obejmują kilka podstawowych teorii, których założycielami są wybitni filozofowie i psychologowie:

 • psychologia humanistyczna (K. Rogers, A. Maslow);
 • teoria behawioralna (behawioryzm) (D. Watson, D. Locke, B. Skinner);
 • teoria kognitywna (D. Dewey, J. Piaget);
 • teoria biologiczna (genetyczna) (K. Lorenz, D. Kennel);
 • teoria psychoanalityczna (Z. Freud, E. Erickson).

W latach 60-70. W XX wieku pojawiło się tak zwane technologiczne podejście do edukacji i wychowania. Jego istotą jest systematyczne i konsekwentne instalowanie w praktyce wcześniej zaplanowanego procesu edukacyjnego. Dzięki takiemu podejściu wiele współczesnych koncepcji i technologii edukacji nabrało specyficznych cech procesu interakcji z uczniem:

 • ustalanie celów szkoleniowych, które opisują działania i postawy ucznia (wiedza, zrozumienie, zastosowanie);
 • umiejętność odtworzenia wszystkich treningówkomponenty: wstępna ocena poziomu umiejętności, dostosowanie według opinii ucznia i nauczyciela, końcowa ocena wyników i ustalenie nowych celów;
 • informacje zwrotne od ucznia, kontrola jego wiedzy i umiejętności oraz terminowe korygowanie któregokolwiek z etapów wychowania.

Ogólne wzorce współczesnych koncepcji edukacji

Pomimo różnic w podejściach, charakterystyka współczesnych koncepcji wychowania opiera się na ogólnych wzorcach:

 • wychowanie odbywa się w ścisłym związku z nauką, ale nadal odgrywa decydującą rolę;
 • skuteczność wychowania zależy od aktywności samego ucznia i jego zaangażowania w ten proces;
 • wyniki edukacji zależą od wszystkich elementów strukturalnych, które składają się na ten proces: formy, metody i cele, które dziecko i nauczyciel rozumieją.

Zgodnie ze strategiami modernizacji edukacji w Rosji współczesne koncepcje edukacji osobistej mają dziś kilka głównych kierunków:

 • zwiększenie roli działań edukacyjnych w kształtowaniu nowych postaw młodych ludzi;
 • trzeba przywrócić zgodność między treścią, jakością edukacji i

  Charakterystyka współczesnych koncepcji edukacji

  potrzeby osoby kształconej, społeczeństwa i państwa;
 • przywrócenie roli państwa w wychowaniu młodszego pokolenia;
 • ekspansja przedmiotów wychowania, takich jak instytucje społeczne, instytucje edukacyjne i społeczeństwo.

Współczesne koncepcje edukacji są skierowane,przede wszystkim kształtowanie osobowości kulturowej u dziecka. Pomimo tego, że wiele instytucji społecznych nadal stosuje przestarzałe modele wychowania, państwo stara się ulepszyć ten system, aby młodsze pokolenie miało możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie z wymogami nowoczesnego społeczeństwa i przy pomocy najnowszych technologii.