głębokość pochwy

Płytka jest lekko rozciągliwamuskularną rurkę, która bezpośrednio łączy obszar sromu i jamy macicy. Wielkość tego tworzenia się mięśni ma indywidualny charakter. Jednym z parametrów pochwy jest jej głębia. Porozmawiajmy o tym anatomicznym wykształceniu bardziej szczegółowo.</ P>

Jakie są cechy struktury pochwy?

Średnia głębokość żeńskiej pochwy jest7-12 cm Jeśli ciało kobiety znajduje się w pozycji pionowej, lekko ugina się w górę. Ściany tego narządu grubości sięgają 3-4 mm. W swojej strukturze jest zwykle przydzielanie 3 warstw.

Wewnętrzna jest reprezentowana przez błonę śluzową,która jest pokryta wielowarstwowym płaskim nabłonkiem. Właśnie z tego powstają liczne fałdy poprzeczne, dzięki którym głębokość pochwy zmienia się u kobiet.

Warstwa środkowa jest reprezentowana przez mięśnie gładkiewłókna, które mają orientację poprzeczną. W górnej części pochwy te mięśnie przechodzą do mięśni macicy. W dolnej części są grubsze w przekroju poprzecznym. Ich końce są tkane w mięśniach krocza.

Zewnętrzna warstwa, przypadkowa, składa się z luźnej tkanki łącznej, w której znajdują się włókna mięśniowe i elastyczne.

Ściany pochwy dzielą się na przednią i tylnąWstecz, które łączą się ze sobą. Górny koniec ścian pokrywa małą część szyjki macicy. Wokół tego obszaru powstaje tak zwane sklepienie pochwy.

Jak zmienia się rozmiar pochwy?

Jeśli chodzi o głębokość pochwy jest typowa dla większości kobiet, należy powiedzieć, że ten parametr jest niestabilny i może zmieniać się w pewnych warunkach.

Jak już wspomniano powyżej, głębokość tegoanatomiczne formowanie może wynosić średnio 12 cm, ale warto zauważyć, że na przykład w stanie wzbudzonym pochwa może być rozciągnięta o około 5 cm i rozwijać się w tej samej ilości. Wynika to z faktu, że w stanie podekscytowanym następuje przesunięcie pochwy w górnym kierunku.

Odchylenie wielkości pochwy może wystąpić w 2004 rokuprzebieg życia. Tak więc, często po porodzie lub w wyniku przerwania ciąży, jego głębokość może spaść z powodu faktu, że macica opada. Jest to spowodowane przede wszystkim skurczem aparatu mięśniowego, który rozciąga się, gdy płód się rodzi, a zwłaszcza w procesie jej podawania.

Warto zauważyć, że istnieje zależność warunkowa między wielkością pochwy a wzrostem kobiety. Lekarze zauważają, że duże rozmiary tego narządu odnotowuje się u kobiet z dużym wzrostem.

Oprócz wszystkich powyższych, należy zauważyćrównież fakt, że maksymalna głębokość pochwy jest spowodowana takimi czynnikami jak zakwaterowanie. W ginekologii termin ten jest powszechnie rozumiany jako zdolność aparatu mięśniowego do zmiany rozmiaru pochwy, w zależności od sytuacji. Tak więc na przykład w procesie współżycia seksualnego, mięśnie łuków zacierają się w taki sposób, że otaczają penis człowieka. Ten fakt ponownie potwierdza, że ​​taki parametr jak grubość penisa nie ma znaczenia, a wcale nie

głębokość żeńskiej pochwy

znajduje odzwierciedlenie w orgazmie kobiety.</ P>

Jak zmierzyć głębokość pochwy?

Niektóre kobiety ze względu na ichpłaszczyzny seksualnej, zadano takie pytanie. Natychmiast trzeba powiedzieć, że niemożliwe jest dokonanie takiego pomiaru na własną rękę. Należy to zrobić przy użyciu przyrządów medycznych (luster).

W celu określenia głębokościpochwy w kobiecie, lekarz wprowadza specjalną końcówkę, na której znajduje się skala pomiarowa. Taka manipulacja powinna być przeprowadzona w ginekologicznym fotelu, kobieta powinna być całkowicie odprężona.